Kredi Kartı Faiz ve Ücretleri

Miles&Smiles Garanti kredi kartınızın yıllık kart ücreti, asgari ödeme tutarları,faiz ve ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Aylık ekstre, hesap kesim tarihi, son ödeme tarihi, faiz hesaplamaları gibi bilgiler hakkındaki detayları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

Genel Açıklamalar
  • Ekstrenizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
  • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır.
  • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
  • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
  • Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır ; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.
Ekstre Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, mil, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Ekstreniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
Minimum Ödeme Tutarı: Dönem borcunun %20’sidir. Minimum ödeme tutarı 5 TL’den az olmayacak şekilde hesaplanır.

Aylık harcamalarınızın yüzde kaçını geri ödemeniz gerektiğini, aşağıdaki tablodan faydalanarak hesaplayabilirsiniz.

*Döviz ödemeli( Euro veya Usd ) ekstrelerde minimum ödeme tutarı borcunuzun %100’üdür.

Faiz ve Ücretler Tablosu

Dönem içi harcamalarınıza yansıyabilecek limit aşım faizi, gecikme faizi, nakit avans faizi gibi yansıtılan faiz ve ücretleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Akdi Faiz %1,80 Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır.
Gecikme Faizi %2,10 Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır.
Nakit Avans Faizi %1,80 Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır.
*Limit Aşım Faizi %1,80 Borç bakiyenizin, limitinizi aşması halinde aşan kısma, bu tarihten itibaren günlük olarak, akdi faiz oranında limit aşım faizi uygulanır. Bir takvim yılında en fazla iki defa ve limitin %20'sine kadar olmak üzere limit aşımı yapılabilir. Limit aşımı, acil bir ihtiyaç anında kullanılabilmesi amacıyla ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun'a istinaden tanımlanmaktadır. Ancak talebiniz halinde uygulama iptal edilebilir. Limitiniz, ekstrenizin önyüzünde yazmaktadır. Limit ve harcamalarınızı dikkatle takip etmeyi unutmayın.
Nakit Avans Ücreti

Yurtiçi

Garanti BBVA Kanalları 1%

Yurt İçi Diğer Banka ATM’leri 3,87% + 0,57 TL

Yurt İçi Diğer Banka Şubeleri 4,45% + 1,72 TL

Yurtdışı

Yurtdışı Visa Network İşlemleri 1,21% + 0,29 USD

Yurtdışı Mastercard Network İşlemleri 1,12% + 0,90 USD

Yurtdışı American Express Network İşlemleri 1,05% + 3,16 USD

Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir.
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Ödeme Ücretsiz
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Borç Sorgulama Ücretsiz
Ortak ATM’lerden Kredi Kartı Limit Sorgulama Ücretsiz

* Akdi ve gecikme faiz artış tarihi itibariyle mevcut olan borcunuzu, bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ödemeniz halinde söz konusu borcunuz faiz artışından etkilenmeyecektir.

Yıllık Kart Ücreti

Miles&Smiles Garanti kredi kartı çeşidine göre yıllık kart ücretleri farklılık gösterir. Yıllık kart ücreti dışında, ek kart ücretleri ve kart yenileme ücretlerini de aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.

Miles&Smiles Garanti kredi kartlarının kart ücretleri ilk kullanımdan sonra kesilecek ekstreye borç olarak yansıtılır.